Nevrokiropraktikk

Funksjonell nevrologi, eller nevrokiropraktikk, er en spesialisering innen kiropraktikken hvor behandleren er kvalifisert til å behandle funksjonell asymmetri i nervesystemet uten bruk av medikamenter. Hvis du ofte føler deg svimmel, plages av hyppige hodepine eller har andre symptomer som har vart lenge kan dette være en behandlingstype som kan hjelpe deg.

Som en del av behandlingen tester vi nervesystemets funksjon mellom hjernen din og kroppen for å avdekke svakheter eller skader. For å trene opp igjen nedsatt funksjon, bruker vi øye-, muskulære- eller balanseøvelser.

​​På førstegangskonsultasjonen sjekkes blant annet reflekser, balanse, finmotorikk, koordinasjon og øyebevegelser.

Krystallsyke

Krystallsyke, eller Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), er en tilstand hvor man kan oppleve anfall av svimmelhet slik at det kjennes ut som om verden snurrer rundt og rundt. Tilstanden rammer balanseorganet i det indre øret, og er den vanligste årsaken til svimmelhet. Pasienten kan oppleve kraftig svimmelhet – gjerne i forbindelse med en hodebevegelse. Anfallene varer typisk fra noen få sekunder til ett minutt. Tilstanden er ufarlig, men kan virke skremmende.

Hvem får krystallsyke

Ca 80.000 personer i Norge får krystallsyken hvert år og tilstanden opptrer oftere hos eldre mennesker enn hos yngre. Kvinner får krystallsyke oftere enn menn. Hos omtrent 10 % av pasientene blir krystallsyke en kronisk tilstand, mens 50 % får tilbakevendende krystallsyke gjennom livet.

Symptomer på krystallsyke

Symptomene på krystallsyke – svimmelhet, kvalme og oppkast, oppstår ofte ved bestemte hodebevegelser, som når man legger seg ned, setter seg opp, snur seg i sengen, ser opp i taket eller ned i gulvet. Det er vanlig at pasienten blir svimmel og får en følelse av at omgivelsene snurrer. Svimmelheten kan variere i styrke. Andre symptomer kan være stivhet i nakke, vanskeligheter med å fiksere på skjerm eller tunghet i hodet gjerne rundt tinning og panne.

Årsaker til krystallsyke

​Det er ingen klare årsaker til hvorfor krystallsyke oppstår, men tilstanden antas å skyldes at krystaller fra øresteinsorganene løsner og faller inn i buegangene i det indre øret. I balanseorganet vårt i øre finner vi følere som gir beskjed til hjernen din om hvilken posisjon hodet ditt er i. Krystallene forvirrer disse følerne slik at det oppleves som om hodet er i bevegelse selv om det er helt stille. I mange tilfeller oppstår krystallsyke etter en hjernerystelse eller hodeskader.

​Behandling av krystallsyke

Bare 30% av krystallsyke går over av seg selv, så hvis man ikke får behandlet det kan man fortsette å gå med det. På Skøyen Familieklinikk bruker vi øyekamera til å diagnostisere hvilken buegang krystallene er i, og da kan man med størst nøyaktighet gi riktig behandlingsmetode for å få det bort. Behandlingen består av reposisjonsmanøvre som er spesifikke hodebevegelser som har til hensikt å få ørekrystallene til å falle ut av buegangene og tilbake i øresteinsorganet. Mange opplever rask forbedring av krystallsyken sin, og du kan ofte oppleve å bli symptomfri etter 1 til 3 behandlinger.

Kronisk hjernerystelse

Slag mot hodet kan ofte gi hjernerystelse og 10-15% av de som får hjernerystelse ender opp med kroniske plager; post commotio syndrom eller kronisk hjernerystelse.

Kronisk hjernerystelse er ikke en livstruende tilstand, men kan gi redusert livskvalitet for den som er rammet. Det kan gjøre det vanskelig å fullføre utdannelse, utføre arbeidsoppgaver eller holde seg i arbeidslivet. For mange kan det å ha kronisk hjernerystelse gjøre det vanskelig å ha et godt sosialt liv da sosial aktivitet kan være utmattende og forverre symptomer.

Individuell behandling er viktig når det gjelder kronisk hjernerystelse, fordi det er store variasjoner på både symptomer og omfang.

Symptomer på kronisk hjernerystelse

Kronisk hjernerystelse, eller post commotio-syndrom, kan gi mange ulike symptomer:

 • hodepine og nakkeplager
 • krystallsyke(her kan du putte inn sånn at man kan trykke på og komme til siden vi har laget for krystallsyke) og svimmelhet
 • personlighetsendringer og irritabilitet
 • nedsatt fikseringsevne, gjerne foran skjerm
 • nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker
 • vanskelig å holde seg til flere personer i en samtale
 • allerede tilstedeværende psykiske tilstander kan forverres
 • nedsatt toleranse for lys og lyd
 • utmattelser og søvnforstyrrelser
 • kan oppleve å bli stresset ved store folkemasser
 • lavere toleransegrense for alkohol

Årsaker til kronisk hjernerystelse

Årsaken for at noen får kronisk hjernerystelse er usikkert, og trolig er det flere ting som spiller inn som genetiske varianter, hjernens evne til å fikse seg selv er individuell, måten man fikk slaget mot hodet eller kroppens og hjernens tilstand. Uavhengig av årsak er symptomene reelle for den det gjelder og bør behandles.

Behandling og testing:

På Skøyen Familieklinikk har vi utstyr til å teste hjernens funksjon. Vi bruker infrarødt øyekamera til å filme øyemotorikken som igjen gir oss informasjon om hvordan spesifikke deler av hjernen og balansesystemet fungerer. Så er det kartlegging med forskjellige nevrologiske tester der vi sjekker koordinasjon, balanse, finmotorikk og annen øyemotorikk. Dette gir et godt innblikk i systemene som ikke fungerer så vi kan gi mest mulig spesifikk behandling og hjemmeøvelser for å trene opp hjernen igjen.

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en nevrologisk forstyrrelse som gir økt uro, impulsivitet og vansker med å holde oppmerksomheten over tid. De fleste får diagnosen ADHD som barn eller ungdom, mens økende antall får diagnosen i voksen alder.

Symptomer på ADHD

​ADHD regnes ikke som en sykdom, men som en tilstand, og diagnostiske kjennetegn kan komme til uttrykk på ganske forskjellig vis for jenter og gutter. Hvordan dette kommer til uttrykk avhenger av alder, og ofte ser man at gutter med ADHD er hyperaktive, har dårlig impulskontroll, store problemer med å konsentrere seg på skolen, lese- og skrivevansker, nedsatt motorikk og utagerende oppførsel. Jenter med ADHD er ofte innadvendte, passive, skye, sliter med depresjon og angst.

​Årsaker til ADHD

Forskerne mener det er flere årsaker til at man får ADHD og flere faktorer spiller inn

 • Kosthold med eller uten matallergier
 • Arv
 • Nedsatt modning av deler av hjernen
 • Mangel på motoriske utfordringer
 • Dårlig kommunikasjon i visse områder i nervesystemet etc.

ADHD innebærer ikke skader i hjernen, men tilstanden omhandler mer dysfunksjoner og umodenhet. Hjernen er ansvarlig for bl.a. å styre kroppen, konsentrasjon, planlegging, organisering, problemløsing, personlighet, konsekvenstenking, oppførsel og følelser.

​Behandling ved ADHD

Nevro-kiropraktisk behandling av ADHD foregår på flere måter:

 • Nevrologisk gjennomgang hvor man undersøker leddbevegelser og nervesystemet
 • Funksjonell nevrologisk rehabilitering hvor vi stimulerer og påvirker ulike deler av nervesystemet
 • Spesifikke øvelser for å øke fikseringsevne, balanse, koordinasjon og konsentrasjon
 • Behandling med Interactive Metronome (IM)

Interaktiv metronomen

Interaktiv Metronom (IM) er et databasert opplæringsprogram som trener opp konsentrasjon, koordinasjon og motorikk hos både barn og voksne. Interaktiv metronom kan blant annet hjelpe pasienter med ADHD/ADD, dysleksi, konsentrasjonsvansker, lærevansker, koordinasjonsproblemer, Tourette syndrom mfl. Metronomen brukes ofte i tillegg til eller i kombinasjon med annen kiropraktisk og nevrologisk behandling for å oppnå best resultat.

Hjernen har en «intern klokke» som jobber på ulike intervaller – timing i hjernen. Forskning viser at denne timingen i hjernen (eller det forskere kaller «temporal prosessering») er problematisk hos mennesker med ADHD, dysleksi, autisme, lesevansker, parkinsons etc. Pasienter med hjerneskade og slag kan også oppleve forstyrrelser timing i hjernen. Når hjernen fungere på en måte som ikke samsvarer med virkeligheten eller kravene man står ovenfor, vil man kunne møte på utfordringer som det er vanskelig å gjøre noe med på egenhånd, og helt dagligdagse oppgaver, som å skrive noe på et ark, hoppe over en vanndam, lese og bearbeide informasjonen, konsentrere seg, balansere, slappe av eller trene.  ​

Slik fungerer trening med Interaktiv Metronom

Et treningsforløp med Interaktiv Metronom består av til sammen 15 treningsøkter à 30 minutter, og vi anbefaler 2-3 treningsøkter i uken. Det er også mulig å intensivere treningsprogrammet for pasienter som ikke bor i nærheten, samt tilrettelegge for individuelle planer for pasienter med spesielle behov.

Under en treningsøkt med Interaktiv metronom har pasienten på seg hodetelefoner. Treningen går ut på å utføre forskjellige øvelser til en gjentakende lyd, og pasienten får så tilbakemelding om hvor nøyaktig de treffer lyden. Tilbakemeldingen veileder pasienten og bidrar til å forbedre timing og evnen til å planlegge handlinger. Ved å trene hjernen på å bli mer nøyaktig blir den mer effektiv i å dele informasjon, og dermed kan man oppleve positive endringer i blant annet konsentrasjon, koordinasjon og motorikk.​

Hvem kan trene med Interaktiv Metronom?​

Alle over 6 år kan trene med Interaktiv metronom. I tillegg må personen høre på begge ører, samt kunne bruke både armer og bein. Det er derimot ingen krav til kroppskontroll og koordinasjon eller å ha fått en diagnose. Trening med Interaktiv metronom passer for behandling av pasienter med

 • ADHD/ADD
 • Dysleksi
 • Tourettes syndrom
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Koordinasjonsproblemer
 • Hjerneskade
 • Med flere

​Resultater som kan forventes ved trening med Interaktiv Metronom

 • Økt evne til fokusering
 • Økt oppmerksomhet
 • Økt konsentrasjon
 • Bedre språkbruk
 • Forbedrede teoretiske evner innen lesing/skriving/matematikk (lese og skrive fortere, med mindre feil og se sammenhenger/få bedre flyt)
 • Kontroll over aggresjon og impulsivitet
 • Mer nøyaktige bevegelser (koordinasjon)

​Det er store forskjeller på hvordan pasienter responderer på trening med Interaktiv metronom. Mens noen merker forandringer allerede underveis i treningsperioden, merker de aller fleste at forandringene skjer noen uker etter treningslutt. Årsaken til dette er at hjernen trenger tid til å bearbeide det den har lært før den kan ta det i bruk.